Отчётность ФК Укрборг

Необхідні відомості

ТОВ ФК «Укрборг»

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "УКРБОРГ",

код за ЄДРПОУ 36633026,

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери , будинок 28-А

Перелік фінансових послуг, що надаються фін установою

64.99 Надання  інших фінансових послуг( крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;                        

64.19 Інші види грошового посередництва;

Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою);

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБОРГ", індекс 04123, м. Київ, Подільський район, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 15/15, Код за ЄДРПОУ 34482256, розмір внеску до статутного фонду 3000000,00 грн;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Дідковський Олексій Володимирович;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Слюсаренко Сергій Валентинович.

Відомості про склад наглядової ради і виконавчого органу фін установи

Директор - Шалай Алла Вікторівна, Головний бухгалтер - Нізков Дмитро Миколайович

 

Согласно ст.14 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" Публичные акционерные общества, предприятия - эмитенты ипотечных облигаций, ипотечных сертификатов, облигаций предприятий и сертификатов фондов операций с недвижимостью, а также профессиональные участники фондового рынка, банки, страховщики и другие финансовые учреждения обязаны не позднее чем до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением путем размещения на собственной веб-странице с опубликованием в периодических изданиях.

Отчётность :

Годовая финансовая отчетность за 2013 год с аудиторским заключением.

Годовая финансовая отчетность за 2014 год с аудиторским заключением.

Годовая финансовая отчетность за 2015 год с аудиторским заключением.

Годовая финансовая отчетность за 2016 год с аудиторским заключением.

Годовая финансовая отчетность за 2017 год с аудиторским заключением.

Годовая финансовая отчетность за 2018 год с аудиторским заключением.

Годовая финансовая отчетность за 2019 год с аудиторским заключением.

Отчет по предоставлению уверенности за 2019 год.

Примеры договоров:

Договор факторинга